Foto

„Vzpomínání“ – autobiografie Eleonory Dujkové roz. Bubna–Litic

Po rozdělení restituovaného rodového majetku v roce 2006 se majitelkou zámku Doudleby nad Orlicí stala přímá dědička rodu Bubna-Litic, paní Eleonora Dujková. O tom, jak se vyrovnala se svým často nelehkým životem, se nyní můžete dočíst v knize „Vzpomínání“, vydané v dubnu 2009 u příležitosti jejích osmdesátých narozenin. Kniha je aktuálně k dispozici v druhém, doplněném vydání.

Autobiografický text doprovází obrazová příloha s unikátními záběry z rodinného archivu, dobovými dokumenty či ukázkou rukopisu paní Eleonory. Součástí publikace jsou i detailní fotografie vzácných doudlebských pozdně renesančních sgrafit a stručný rodokmen šlechtického rodu Bubnů z Litic.

Knihu, která po rozebrání prvního nákladu vyšla v v září 2014 ve zrevidovaném, doplněném a rozšířeném vydání, můžete zakoupit v pokladně zámku za 120 Kč. Se slevovým kuponem (který je součástí vstupenky na prohlídku zámku) ji pořídíte ještě o 30 Kč levněji. 

Publikace je k dispozici také v německém a nově i v anglickém překladu.

PS. 
Děkujeme za veškeré pozitivní ohlasy a velmi potěšující odezvu na knihu paní Eleonory. Pokud se na četbu teprve chystáte, přejeme vám, abyste z memoárů měli stejnou radost a stejný zážitek jako my, kteří jsme měli tu čest se společně s autorkou na původním i na novém Vzpomínání podílet.