Foto

„Vzpomínání“ – autobiografie Eleonory Dujkové roz. Bubna–Litic

AKTUALIZACE: KNIHA JE V ČESKÉ VERZI VYPRODÁNA. K DISPOZICI JE ANGLICKÁ A NĚMECKÁ EDICE.

Po rozdělení restituovaného rodového majetku v roce 2006 se majitelkou zámku Doudleby nad Orlicí stala přímá dědička rodu Bubna-Litic, paní Eleonora Dujková. O tom, jak se vyrovnala se svým často nelehkým životem, se nyní můžete dočíst v knize „Vzpomínání“, vydané v dubnu 2009 u příležitosti jejích osmdesátých narozenin. 

Autobiografický text doprovází obrazová příloha s unikátními záběry z rodinného archivu, dobovými dokumenty či ukázkou rukopisu paní Eleonory. Součástí publikace jsou i detailní fotografie vzácných doudlebských pozdně renesančních sgrafit a stručný rodokmen šlechtického rodu Bubnů z Litic.

Kniha vyšla znovu v září 2014 ve zrevidovaném, doplněném a rozšířeném vydání, aktuálně je její česká verze vyprodána, publikace je v pokladně zámku k dispozici pouze v německém a anglickém překladu.

PS. 
Děkujeme za veškeré pozitivní ohlasy a velmi potěšující odezvu na knihu paní Eleonory. Pokud se na četbu teprve chystáte, přejeme vám, abyste z memoárů měli stejnou radost a stejný zážitek jako my, kteří jsme měli tu čest se společně s autorkou na původním i na novém Vzpomínání podílet.