Foto

Kontrola kolonie Netopýrů velkých

17/06/07

14. 6. byla provedena pravidelná kontrola kolonie Netopýrů velkých (Miotis Miotis) na půdě zámku.

Napočítáno bylo 70 samic s asi desetidenními mláďaty a jeden samotářsky žijící samec. Kontroly se zúčastnila skupina odborníků vedená RNDr. Vladimírem Lemberkem z Východočeského muzea v Pardubicích, dále pracovnice agentury ochrany přírody a krajiny z KÚ Pardubic a student, který zkoumá druhy parazitů žijících v srsti netopýrů.