Foto

Monitoring netopýrů ve sklepích zámku

02/03/19

Foto

Dobrou zprávu přineslo zimní bádání zoologů z Východočeského muzea v Pardubicích. Kromě netopýrů, kteří u nás stabilně přebývají přes léto (na půdě), máme nové "nájemníky" i ve sklepě. Jedná se celkem o 18 vzácných vrápenců malých.

Citujeme s potěšením závěrečnou zprávu únorového monitoringu:


Zimování netopýrů ve sklepích doudlebského zámku

Netopýři mají oproti nám, lidem, jednu obrovskou výhodu: když se na podzim ochladí, zalezou si do podzemního úkrytu a několik měsíců prospí. Snad i proto se dožívají - na svou velikost úctyhodného - věku 40 let.

Prastaré sklepení zámku v Doudlebách nad Orlicí je pro netopýry neodolatelným zimním úkrytem: stálá teplota okolo 9-10 °C, dostatečná vlhkost, velké (a přitom zamřížované) vletové otvory a hlavně klid na zimní spánek. Proto nepřekvapí, že se do podzemních sklepních chodeb na zimu nastěhovala menší kolonie vrápenců malých (Rhinolophus hipposideros).

Tito naši malí netopýři patří k teplomilným druhům a údolí Orlice jim proto maximálně vyhovuje. V České republice jsou rozšířeni pouze v nížinách a v teplejších pahorkatinách, přičemž početnější jsou na Moravě. Naše i evropská legislativa je přísně chrání, jsou zařazeni do kategorie „kriticky ohrožení“ - což už samo napovídá, že nejsou právě běžní.

Zámek Doudleby n. O. je dlouhodobě znám jako lokalita mateřské kolonie netopýrů velkých, kteří na půdě zámku přes léto rodí a vychovávají svá mláďata. Že je však zámek netopýry obýván i přes zimu se až do letošního února nevědělo. Teprve výprava pardubických zoologů objevila ve sklepích zámku celkem 18 vrápenců malých. Toto zjištění pomůže doplnit mozaiku poznání výskytu i způsobu života těchto našich létajících savců.

Vladimír Lemberk
 

Autor je bývalý pedagog, nyní působí jako zapálený zoolog, popularizátor ochrany přírody, nadšený fotograf, všímavý cestovatel a publicista. Doporučujeme k návštěvě jeho web www.stopy.cz.

001002003004005