Foto

Otevíráme! (Postupně a opatrně)

13/05/20

Foto

Zmírňování vládních opatření nám dovoluje konečně vás pozvat k nám na návštěvu. V týdnu je od 10 do 17 hod. otevřen Babiččin dvoreček a zámecký park, o víkendu se přidává také MUZEUM PŘÍRODOVĚDY A VENKOVA a zájemcům rádi nabídneme i kávu (s sebou).

V rozšířené expozici MUZEA PŘÍRODOVĚDY A VENKOVA najdete krom světové fauny a flóry, minerálů či unikátního lesního diorama nově také zrestaurované zemědělské stroje z dob (nejen) našich dědečků, exponáty ze zámecké historie (např. vzácnou ručně psanou kuchařskou knihu nebo cihly z bubnovské cihelny), doplněný pytlácký koutek a rozšířené myslivecké sbírky, připomínku paličkování, tradičního umění krajky či historické loutky a různá řemeslná náčiní.   

Otevřeno máme kromě pondělí vždy od 10 do 17 hodin a těšíme se na vás.

Ohledně dalších etap zpřístupnění zámku a případného startu prohlídek - předběžně pracujeme s termínem 30. 5. - vás budeme včas informovat.
Sledujte tento web a zámecký Facebook.

Na viděnou!