Foto

Promenáda v kloboucích (a s kočárky)

18/07/23

Foto

V neděli 23. 7. nechte na hlavě a držte si klobouky. Ve 13:00 startuje u zámku letošní Promenáda. Po loňské "předpremiéře" budou tentokrát oficiální součástí oblíbené akce nejen všerůzné pokrývky (hlav), ale i historické kočárky. Nejsou povinné, ale máte-li po ruce nějaký, sem s ním!

Již osmá Promenáda povede po tradiční cestičce ze zámku Doudleby nad Orlicí tentokrát do Hostince u Karla IV. v Záměli. Jako obvykle, účastníci si připraví zajímavé, nevšední, žertovné, ale třeba i klasické pokrývky hlavy, se kterými následně pospolu vyrazí od doudlebského zámku na příjemnou procházku podél Divoké Orlice. Po cestě konverzují se sousedy, obdivují navzájem své kloboukové kreace a cesta k do Záměle uběhne rychle. Letos, na přání některých dam, a po loňské inspiraci, jsme promenádu rozšířili i o staré, historické kočárky.

Promenádní odpoledne bude tradičně zahájeno ve 13:00 na zámku v Doudlebách, v Záměli pak proběhne vyhodnocení klobouků a bude vyhlášen vítěz soutěže „O nejoriginálnější pokrývku hlavy“. Kritéria hodnocení jsou taktéž tradiční: Klobouk musí být umístěn na vaší hlavě, výhodou je originální ruční výroba nebo vlastní zdobení, preferujeme klobouky barevné a neobvyklé (pánové, ostych stranou: cylindry, buřinky či sombrera se počítají také!).

Na cestě a v cíli je pro všechny účastníky připraveno překvapení.
Na viděnou v neděli, kdy na pozdrav smekneme a poté opět nasadíme! :)  

Promenádu v kloboucích a s kočárky pořádájí: spolek Má vlast – můj domov, z. s. Záměl, Spolek pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci a zámek Doudleby nad Orlicí

001002003