Foto

Kultura září: Dvojí porce živých vzpomínek

11/09/23

Foto

V rozzářeném září nás čekají ještě dvě krásné události: písničkáře a básníka KARLA KRYLA připomene ve svém pásmu David Uličník (19. 9.), o dva dny později (21. 9.) přijede JAN REJŽEK vyprávět o Jiřím Černém, který se tak symbolicky alespoň na chvíli vrátí na své oblíbené místo. Zazní mimo jiné také hudba, kterou měl pan Jiří rád. U obou příležitostí jste sredčně zváni i na sklenku dobrého zámeckého vína.

Zpěvák slavného 4TETu, muzikálový herec (a také malíř!) David Uličník sestavil koncertní pásmo obsahující známé, méně známé a částečně i polozapomenuté písně Karla Kryla. Pevnou součástí programu je průvodní slovo, které zhmotňuje pomyslný hudební i literárání dialog s výrazným písničkářem a básníkem. Uličník připomíná Krylův nelehký životní příběh, pozoruhodné momenty jeho tvorby i osobní vzpomínky na setkání s jeho songy a básněmi.

O legendárním "muzikantovi s přesahem" Uličník s úctou říká: „Kryla jsem měl vždycky rád pro tu jeho mimořádnou schopnost zachytit svět a dobu okolo sebe. Obdivoval jsem ho zpočátku jako písničkáře. Byl ale především mistrem slova, autorem protestsongů, velkým bojovníkem za svobodu a lidská práva. Jeho zbraní byl silný text, s nímž burcoval dav. Byl rebelem, který slovem sekal jako šavlí a tnul verši do živého. Byl hlasem národa v těžkých chvílích, jeho svědomím. Říkal věci, které nadchly, ale i ty, co se lidem tolik nelíbily. Vždycky se stejně naléhavým hlasem a upřímným srdcem. To dokáže jen básník - velký český básník! V tom je důležitý pro nás všechny.“

Publicista Jan Rejžek je vytříbený pozorovatel, glosátor a milovník kontextů, přičemž všechny tyto přednosti výtečně zúročuje jako spisovatel, publicista či moderátor. Tentokrát bude vyprávět nejen o své poslední knize nebo aktuálních souvislostech ze světa kultury i odjinud, ale především zavzpomíná na významnou osobnost (nejen) hudební publicistiky, velikána s nezaměnitelným hlasem, projevem i znalostmi - na Jiřího Černého. Přislíbeny máme i hudební ukázky, které (si) pan JČ rád pouštěl (stejně jako se rád vracíval do Doudleb, aby vám/nám pustil Cohena, Matušku, Nováka, Zicha, Kubišovou, Hegerovou, Navarovou, Bobka....... -- ostatně, i toho Kryla!).

Těšíme se dvojnásobně.

DAVID ULIČNÍK: Dialogy s Krylem - Zámecká sýpka, 19. 9. 2023 v 18:00 hod., 90 Kč
JAN REJŽEK: Hovory R aneb První antidiskotéka bez Jiřího Černého - Zámecká kavárna, 21. 9. 2023 v 18:00 hod., 250 Kč

Vstupenky na obě akce pořídíte v knihovně Doudleby nad Orlicí, případně na e-mailu knihovna@doudleby.cz nebo tel. 494 383 008 a 602 425 071.
Na viděnou, na slyšenou!

001002