Foto

Kabelkománie: květnové trhy pomohou dobré věci

11/05/24

Foto

Farmářské zámecké trhy budou mít v neděli 19. 5. i dobročinný přesah: akce KABELKOMÁNIE je sbírkou na podporu těžce nemocných, kteří čekají na transplantaci kostní dřeně. Kabelkový bazar s podtitulem "Darujte starou a kupte si novou" rozvíjí koncept, při kterém lidé symbolickým darem a zakoupením kabelky přispívají do Nadace pro transplantace kostní dřeně, aby pomohli těm, kteří si léčbu nemohou dovolit. Tato myšlenka vznikla před osmi lety na Rychnovsku a oživne i u nás - o víkendu na zámeckém nádvoří. Přjďte si trhy nejen užít, ale také pomoci dobré věci! 

Po měsíci se v areálu zámku opět sejdou výrobci, pěstitelé, farmáři a řemeslníci, aby svojí nabídkou ozdobili květnové farmářské trhy. Kromě nich vás samozřejmě lákáme i na komentované prohlídky zámeckých interiérů (začínají v každou celou), návštěvu Muzea přírodovědy, venkova a trampingu v sýpce a nezapomeňte zajít během dne pozdravit i zvířátka v Selském dvorečku. K posezení zve zámecká kavárna se zákusky a chlebíčky a hned vedle, na nádvoří, bude po celý den probíhat KABELKOMÁNIE. A o co se vlastně jedná?

Kabelkománie: Darujte starou a kupte si novou!

Akci s originálním názvem vymyslela před osmi lety rodačka z Rychnova nad Kněžnou, paní Iveta Hlobilová. Od té doby její myšlenka žije svým životem a na mnoha místech republiky pomáhá těžce nemocným, kteří potřebují k záchraně života transplantaci kostní dřeně, stejně jako v roce 2014 její syn. Výtěžek z prodeje všech kabelek, které lidé do akce věnovali, putuje na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně.    

Darování kostní dřeně prostřednictvím národního Registru je zásadní pomocí a zdrojem nadšje pro onkologické pacienty. Tolik důležité testování dárců u nás bohužel neplatí zdravotní pojišťovny. Na financování nezbytných nákladů se proto podílí NADACE PRO TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ. Ta kromě toho poskytuje grantové příspěvky fyzickým a právnickým osobám v ČR v oblastech rozvoje dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk, podporuje nemocné v souvislosti s transplantací a onkologickou léčbou, podporuje vzdělávání v hematologii, onkologii a transplantační medicíně, pomáhá zlepšovat přístrojové vybavení odborných pracovišť a financuje také výzkum v oblasti hematologie, onkologie a transplantační medicíny.

V rámci Kabelkománie lidé na sběrných místech odevzdávají své (či pro tento účel zakoupené) kabelky, které jsou následně předmětem dobročinného bazaru, díky kterému nejen pomáháte, ale také se o problematice dárcovství kostní dřeně můžete leccos dozvědět. Stanoviště Kabelkománie bude na zámeckém nádvoří v Doudlebách nejen během trhů v neděli 19. 5., ale také v sobotu 18. 5. (tedy mimo trhy, během běžné provozní doby zámku).

Přijďte a pomozte pomáhat.

Děkujeme! 

001002