Foto

Promenáda v kloboucích se blíží!

11/07/24

Foto

V neděli 14. 7. nechte na hlavě a držte si klobouky. Ve 13:00 odstartuje u zámku další oblíbená Promenáda. Jako obvykle se kreativitě meze nekladou, těšíme se na všechny osvědčené i zbrusu nové modely.

Již devátá (!) Promenáda v kloboucích povede opět po tradiční trase ze zámku Doudleby nad Orlicí do Hostince u Karla IV. v Záměli. Chystáte-li se zúčastnit se poprvé, pak vězte, že účastníci si připravují zajímavé, nevšední, žertovné, ale třeba i zcela standardní a veskrze klasické pokrývky hlavy, se kterými následně pospolu vyrážejí od doudlebského zámku na příjemnou procházku podél Divoké Orlice. Po cestě konverzují s novými známými a sousedy, obdivují navzájem své kloboukové kreace a cesta k do Záměle ubíhá příjemně a rychle. 

Promenádní odpoledne bude tradičně zahájeno ve 13:00 na zámku v Doudlebách, kde vás přivítá Petr Dujka, správce zámku, přímý potomek rodu Bubna-Litic a velký fanoušek Promenády (o čemž svědčí řada vlastních modelů klobouků, na které pamětníci předchozích ročníků s obdivem vzpomínají). V Záměli pak proběhne slavnostní vyhodnocení klobouků a bude vyhlášen vítěz soutěže „O nejoriginálnější pokrývku hlavy“. Kritéria hodnocení jsou taktéž tradiční: klobouk musí být po celou dobu Promenády umístěn na vaší hlavě, výhodou bývá originální ruční výroba nebo vlastní zdobení, obecně preferujeme klobouky barevné a neobvyklé (pánové, nebojte: cylindry, buřinky či sombrera se počítají také!).

Na viděnou v neděli, kdy na pozdrav smekneme a poté opět nasadíme! :)  

Promenádu v kloboucích pořádájí: spolek Má vlast – můj domov, z. s. Záměl, Spolek pro regionální rozvoj a česko-polskou spolupráci a zámek Doudleby nad Orlicí

001