Foto

Kniha Jan z Bubna, válečník a diplomat

04/11/16

Foto

Životopisná monografie Ladislava Mičeka, čítající bezmála 120 stran, je věnována Janu Varlichovi z Bubna (1570-1635), přední osobnosti stavovského povstání v letech 1618-1620 a české pobělohorské emigrace.

Jan z Bubna, slavný válečník a diplomat

Životopisná monografie, čítající 120 stran, je věnována Janu Varlichovi z Bubna (1570-1635), přední osobnosti stavovského povstání v letech 1618-1620 a české pobělohorské emigrace.

Bubna je znám především tím, že jako švédský generál a diplomat nabídl Albrechtovi z Valdštejna českou královskou korunu. Kniha se však - jako první svého druhu - podrobně a komplexně zabývá jeho životními osudy během tureckých válek, okolnostmi vydání tzv. Rudolfova majestátu, průběhem stavovského povstání včetně bitvy na Bílé hoře a následujícími událostmi třicetileté války až do jeho smrti v roce 1635.

Publikace obsahuje pečlivý poznámkový aparát, seznam pramenů a využité literatury. Doplňuje ji barevná fotografická příloha a resumé v němčině, angličtině a ruštině. Tolik potřebnou a tolik chybějící knihu o jednom z nevýraznějších postav rodu Bubnů vydalo nakladatelství DF Forma (web).

Křest knihy se v Zrcadlovém sále zámku Doudleby uskutečnil 10. 11. 2016 za účasti autora, Mgr. Marty Bělkové a Prof. Františka Tesaře, kteří se na publikaci podíleli.

Mimochodem, chcete-li mít aktuální "bubnovskou knihovničku" kompletní, stačí se zeptat na pokladně!
Starším sourozencem knížky o Janovi jsou memoáry Vzpomínání paní Eleonory Dujkové, roz. Bubna-Litic. Tato kniha je k dispozici v druhém, doplněném vydání, a to krom češtiny i v němčině a angličtině. A naopak mladším sourozencem Janova životopisu je poutavý historický román s detektivní zápletkou Ještě nenadešel čas, který se odehrává v letech 1633 a 1634 a pochází opět z pera Ladislava Mičeka. Více informací o příběhu z doby, kdy Albrecht z Valdštejna dostal - prostřednictvím generála Varlicha z Bubna - nabídku na českou královskou korunu, najdete v tomto textu

001002003